Đi Nhật chơi: Và ta đã đến núi Phú Sĩ

Sau khi đăng bài này, thì có bạn bên 1 tạp chí liên hệ để "di dời bài này lên mục du lịch của tạp chí". Vì thế mình ẩn bài này đi, và sẽ bung ra lại trong thời gian tới, sau khi báo ra (hoặc sau khi bài mình bị... Xem thêm